Fysioterapi

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur tortor vitae elit amet ac sit in sit tempus nunc sagittis scelerisque montes malesuada egestas ultricies dolor aliquam ut aliquet diam.

FLXBL

FLXBL
Klient:
Fysioterapi
TJENESTER:
Packaging
Leveranse:
Billboard design

Prosjekt

Vårt mål var å utvikle en webplattform for Sortland Barnafysioterapi som effektivt formidler deres ekspertise og tjenester. Den tidligere nettsiden var begrenset i funksjonalitet og brukervennlighet, noe som hindret senteret i å nå sitt fulle potensial i kommunikasjonen med sitt publikum.

Vi startet prosjektet med en grundig forståelse av senterets verdier og mål. Gjennom samtaler med ledelsen fikk vi innsikt i deres visjon og behov, noe som var avgjørende for utviklingen av en passende digital løsning.

Resultat

Resultatet av vårt arbeid er et mer moderne og brukervennlig nettsted. Vi har oppdatert designet for å gjøre det mer tiltalende og tilgjengelig, med enklere navigering og klarere presentasjon av tjenestene de tilbyr. Nettstedet inneholder nå viktig informasjon som er lett tilgjengelig for både foreldre og helsepersonell.