Tilbake til oversikt

23. jul. 2024

Google annonsering

Etisk Handel Norge: Rekordmange nye leads med Google Ads

Tilbake til oversikt

23. jul. 2024

Google annonsering

Etisk Handel Norge: Rekordmange nye leads med Google Ads

Tilbake til oversikt

23. jul. 2024

Google annonsering

Etisk Handel Norge: Rekordmange nye leads med Google Ads

Nordens ledende nettverk

Etisk Handel Norge (EHN) er en non-profit organisasjon som fremmer etisk handel og bærekraftig utvikling både nasjonalt og globalt. De står i frontlinjen for å informere og veilede norske bedrifter om integrering av etiske og bærekraftige prinsipper i deres virksomheter. Du kan lese mer om dem her

Utfordring og case:

Med innføringen av den nye åpenhetsloven, kjente EHN et presserende behov for å øke bevisstheten rundt lovkravene. Målet var å nå ut til norske bedrifter med viktig informasjon før lovens ikrafttredelse 1. juli 2022, en oppgave komplisert av mangel på mediedekning.

Målsetting: Promedia ble engasjert for å bistå EHN i å øke deres synlighet og informere målgruppen effektivt om den nye åpenhetsloven gjennom strategiske Google Ads kampanjer.

Slik sikret vi rekordmange nye leads

Research og Planlegging: Promedia utførte omfattende søkeordforskning og identifiserte nøkkelbudskap for å målrette seg mot relevante bedrifter og individer.

Kampanjeoppsett og Innhold: Vi utviklet en detaljert kampanjestruktur og produserte engasjerende annonser. Vår tilnærming inkluderte smart budgivning og finjustering av annonsene for å sikre optimal rekkevidde og engasjement.

Konverteringssporing og Remarketing: Vi implementerte konverteringssporing for å måle kampanjens effektivitet og brukte remarketingteknikker for å re-engasjere tidligere besøkende.

Rapportering og Analyse: Gjennom månedlige rapporter ga vi EHN innsikt i kampanjeffektiviteten, som informerte løpende justeringer og forbedringer.

Resultater

Økt Synlighet og Engasjement: Kampanjene førte til betydelig økt synlighet for EHN og forbedret informasjonsrekkevidden betraktelig, som resulterte i merkbart økt nettstedstrafikk.

Webinar- og Arrangementssuksess: Vår strategi resulterte i en rekordstor økning i påmeldinger til EHNs webinar om åpenhetsloven, med et fullstendig utsolgt arrangement som konsekvens.

SEO-Forbedringer: Vi oppnådde betydelige forbedringer i søkemotorrangeringer for relevante nøkkelord, noe som ytterligere styrket EHNs online tilstedeværelse.

Dette sier Etisk Handel Norge:

" Vi har brukt Promedia siden februar 2022 og er veldig fornøyd så langt. Promedia har vist sterkt kompetanse og vært en god støttepartner for rådgivning og analyser. Promedia har skapt gode resultater gjennom ulike kampanjer og vil være en viktig partner i vår plan for å forbedre og score høyere på flere relevante søkeord under søkemotoroptimaliseringen. Samarbeidet med Promedia har vært en lønnsom investering og vi kan anbefale samarbeid med Promedia på for å oppnå det fulle potensiale ved markedsføring. "

Ønsker du lignende resultater?

Promedias innsats har demonstrert kraften av effektiv digital markedsføring i å støtte EHNs mål om økt bevissthet rundt etisk handel og bærekraftig utvikling. Dette case-studiet viser hvordan målrettet annonsering og strategisk innhold kan bidra til å oppnå konkrete resultater og overgå satte mål.

Har din organisasjon lignende utfordringer? Kontakt Promedia i dag for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine markedsføringsmål.